Leash

Når du skal kjøpe deg en ny leash er den generelle regelen at du bør velge samme lengde på leashen som brettet du skal bruke den til. Surfer du mindre bølger kan du gjerne velge en noe kortere leash, og i større bølger kan det være lurt med en litt lengre leash enn brettet. En leash bør også være noe sterkere i store bølger, ettersom det her vil være større krefter involvert. Hvor mye en leash vil tåle avhenger i all hovedsak av diameter. En eldre leash vil gjerne tåle noe mindre ettersom salt og UV lys fort forvitrer matrialene.